Meistara padomi


IETEIKUMI AUTOCIENĪTĀIEM

 


AĀK ļoti atvieglo auto vadīšanu, padarot to par komfortablāku un iepriecinošāku. Taču... tikai tad, ja tā darbojas nevainojami. Mūsdienu AĀK nevainojama darbība tiek nodrošināta jau projektēšanas stadijā, un tomēr, šiem agregātiem (salīdzinoši) ir samērā jūtama tendence uz kļūmēm un atteikumiem. Saudzīga ekspluatācija ievērojami pazemina šādu problēmu rašanās iespēju.
"Automāta" pamatpostulāti:


1.Ikreiz apmeklējot autoservisu, kā reglamentētās apkalpošanas, tā arī kārtējā auto remonta gadījumā, pieprasiet AĀK vizuālās apskates veikšanu. Tas ļaus laikus pamanīt un novērst defektus, kas visbiežāk noved pie AĀK salūšanas kas pakārtots trnsmisijas eļļas noplūdēm.
2.Griežaties pie servisa speciālistiem, vai vienkārši pārlasiet sava auto ekspluatācijas noteikumus, lai gūtu skaidru priekšstatu par AĀK vadības sistēmas pārslēgu un gaismas indikatoru funkcionāli tehnisko uzdevumu.
3.Atcerieties, ka vadības sviras stāvokļus "Р", "R"un ''D'' drīkst izmantot tikai tad, kad automobīlis pilnībā apstājies.
4.Saudzīgi un uzmanīgi rīkojaties ar Jūsu auto akumulatora batareju, jo dzinēja palaišana iespējama tikai ar startera palīdzību.
5.Dzinēja dzesēšanas sistēmas bojājumi, kas noved pie dzinēja pārkaršanas, nekavējoties izraisa AĀK transmisijas šķidruma pārkaršanu ar visnopietnākajām sekām.
6.Aukstā gadalaikā, pirmās 10-15 minūtes, pielietoiet saudzējošas autovadīšanas paņēmienus, ļaujot transmisijas šķidrumam sasniegt "darba" temperatūru.
7.Izvairieties no Jūsu auto transportēšanas velkot ar neiedarbinātu dzinēju. Izmantojiet evakuatora pakalpojumus.

Ekspluatācijas ieteikumi:

Ko apzīmē diapazona izvēles sviras stāvokļa simboli un kam tie domāti?
AĀK darba diapazona izvēles svirai (DIS) ir vairāki stāvokļi, kuriem dots burtu un skaitļu apzīmējums. Šo stāvokļu skaits dažādiem automobīļu modeļiem ir atšķirīgs, bet visiem automobīļiem obligāti ir sviras stāvokļi, ko apzīmē burti «Р», «R» un «N».
Р – parkings. Šajā gadījumā tiek iedarbināta transmisijas bremze, kas notur automašīnu stāvēšanas laikā. Dzinējs darbojas tukšgaitā. Šīs bremzes ir pietikamas līdzenā vietā. Citos gadījumos, sākumā novelciet rokas bremzi un tad ieslēdziet transmisiju - Р. Svirai atrodoties šādā stāvoklī drīkst palaist dzinēju.
R - atpakaļgaita. Tas ir nākamais pēc kārtas sviras stāvoklis. To var ieslēgt tikai pēc pilnīgas auto apstāšanās.
N - neitrāls. Šeit viss skaidrs: griešanās no dzinēja netiek pārsūtīta vadošiem riteņiem un nenobremzēta mašīna var brīvi ripot. Šajā stāvoklī, tāpat kā stāvoklī Р, iespējama dzinēja palaišana. Nav ieteicams ieslēgt neitrālajā, automobīļa kustības laikā. Ja tas tomēr ir noticis, jāatmet gāze un tikai tad, kad apgriezieni ir kritušies, ieslēdziet pārnesumkārbu D pozīcijā.
D - kustība. Stāvoklis braukšanai. Šajā gadījumā tiek nodrošināts optimālais dzinēja darba un automobīļa kustības režīms normālos apstākļos. Automātiskajā režīmā pakāpeniski ieslēdzas visi pārnesumi. Automobīlis uzsāk kustību, sākot ar pirmo pārnesumu. Nepieciešamības gadījumā kustību var sākt režīmā “kik-daun”.
S (vai skaitlis 3) - Pazeminātu pārnesumu diapazons. Šāds sviras stāvoklis ir ieteicams uz ceļa ar nelieliem kāpumiem un kritumiem. Augstākais pārnesums šajā gadījumā – trešais. Pirmo pārnesumu var islēgt ar “kik-daun” starpniecību. S stāvoklī bremzēšāna ar dzinēju ir vēl efektīvāka, nekā D stāvoklī.
L (vai skaitlis 2) - Otrais pazeminātu pārnesumu diapazons. To izmanto braukšanai smagos apstākļos, piemēram, kalnos. Šādā stāvoklī ieslēdzas tikai pirmais (lai izkustētos no vietas) un otrais pārnesums. Bremzēšāna ar dzinēju ir vēl efektīvāka, nekā S stāvoklī.

Ja pie ātruma uzņemšanas pārvieto sviru S stāvoklī, un tad atpakaļ L stāvoklī, otrais pārnesums ieslēgsies ātrāk.

1 – kustība tikai ar pirmo pārnesumu. Šis diapazons ļaui maksimāli realizēt režīmu - bremzēšāna ar dzinēju. Ir ieteicams pārvarot stāvus kritumus.
Dažiem automobīļu modeļiem pēdējā pārnesuma izmantošana tiek realizēta ar īpašās «OD» pogas palīdzību. Ja tā atrodas iegremdētā stāvoklī un DIS atrodas «D» stāvoklī, tad pārslēgšanās uz pēdējo pārnesumu ir atļauta. Pretējā gadījumā pēdējā pārnesumā ieslēgšana ir aizliegta. Vadības sistēmas stāvoklis šajā gadījumā tiek atspoguļots ar indikatora «O/D OFF» palīdzību. Ja atļauts izmantot pēdējo pārnesumu tad indikatots nedeg, bet aizlieguma gaījumā iedegas.
Ir jāatzīmē, ka AAK selektora sviru var pārvietot no D uz S vai pat L stāvokli (atbilstoši 3 vai 2) kustības laikā, piemēram, apdzenot. Bet tā, kā tajā brīdī, ieslēdzas pazeminošais pārnesums, pastāv briesmas "pārgriezt" dzinēju. Lai tas nenotiktu, pēc atzīmēm uz spidometra skalas kontrolējiet dotajā pārnesumā pieļaujamo ātrumu. Vai sekoiet iīdz dzinēja apgriezieniem pēc tahometra, ja tāds ir. Dažiem automobīļu modeļiem automātiskai ātrumkārbai ir speciālais režīms W (winter- ziema).
Ieskrējiens. Automātiskajā ātrumkārbā pārnesuma pārsēgšanas brīdis ir atkarīgs no automobīļa ātruma, no dzinēja slodzes, no tā, cik assi Jūs spiežat uz akseleratoru un, protams, no selektora sviras stāvokļa (sviras nosaukums norāda, ka to izmanto AAK darba režīma izvēlei) Kustības laikā, ja Jūs spiežat "gāzi" pamazām, laideni piespiežot akseleratoru, ieslēgsies katrs nākošais (t.i. augstākais) pārnesums, tik līdz dzinējs sasniegs pietiekamus apgriezienus pārejai uz to, pie noteikuma, ka automobīļa ieskrējiens ir līdzens. Taču, ja Jūs spiežāt pedāli assi, tad pārnesumi pārslēgsies nedaudz vēlāk, bet ieskrējiens kļūs intensīvāks. Pēdējo gadu laikā ražotām ātrumkārbām ir ieskrējiena režīma slēdžī: N-normāls (vai Е - ekonomiskais) un S - sporta.

 

Kam domātas papildu pogas (slēdži)? Kas ir ziemas režīms?
Vairumam mūsdienu automobīļu, ar automātisko transmisiju, vadības sistēmā jau paredzēti vairāki pārnesumu pārejas vadības varianti. Starp tiem – ekonomiskā, sporta, ziemas u.c.
Ekonomiskā programma. Programma noregulēta, lai nodrošinātu kustību ar minimālo degvielas patēriņu. Automobīļa kustībai šajā gadījumā ir plustošs, mierīgs raksturs.
Sporta programma. Šī programma nodrošina maksimālu dzinēja jaudas izmantošanu. Salīdzinot ar ekonomisko programmu, automobīlis attīsta ievērojami lielāku paātrinājumu.
Lai realizētu ekonomisko vai sporta programmu uz vadības paneļa vai blakus diapozona izvēles svirai atrodas īpaša poga vai slēdzis, kuri atkarībā no auto markas var tikt apzīmēti ar: «POWER», «S», «SPORT», «AUTO», «A/T MODE» un tamlīdzīgi.
Praktiski visu mūsdienu automobīļu elektroniskie vadības bloki ir aprīkoti ar īpašu programmu, kas nodrošina auto izkustēšanos no vietas uz slidena ceļa (ziemas programma). Tās aktivizēšanai tāpat ir paredzēta īpaša vadības poga vai slēdzis, kuriem var būt apzīmējumi «WINTER», «W», «HOLD», «*» un tamlīdzīgi. Programmas darbības gadījuma ir iespējami dažādi AAK darbības algoritmi, bet, kā likums, visos gadījumos izkustēšanās no vietas tiek uzsākta ar otro vai trešo pārnesumu.

Kas ir ''overdraivs'' (overdrive)? Kuram režīmam dot priekšroku pilsētas apstākļos – draivs vai overdraivs?
Оverdrive – amerikāņu autoražotāju terminoloģijā nozīmē augstāko pārnesumu. Parasti tas tiek apzīmēts, kā “OD”, D, jeb D apvilkts ar aplīti.
Augstāko pārnesumu ieteicams izmantot vienmērīgai, ekonomiskai braukšanai pa maģistrāli.
Vai drīkst pārslēgt diapazona izvēles sviru braukšanas laikā?
Drīkst, bet ne jebkurā stāvotlī. Kategoriski aizliegts braucot uz priekšu pārvest DIS «Р» un «R» ctāvokļos. Abos šajos stāvokļos sviru var pārvest, tikai auto pilnīgas apstāšanās gadījumā. Šī noteikuma pārkāpšana var novest pie nopietna AĀK lūzuma. Bez tam, nav ieteicams pārvest DIS «N» stāvoklī, jo šajā gddījumā zūd saikne starp riteņiem un dzinēju un strauja bremzēšana var novest pie auto sānslīdes. Bet visos pārējos stāvokļos DIS var mierīgi pārvest. Dažos gadījumos ir pat ieteicams speciāli to darīt. Tā DIS pārvešana no stāvokļa «3» stāvoklī «2» palielinās bremzēšanu ar dzinēju efektivitāti un tamlīdzīgi.

Vai jāpārved diapazona izvēlnes svira stāvoklī “N” apstājoties pie luksofora?
Tam ir nozīme tikai ilgstošas apstāšanās gadījumos.piemēram dzelzsceļa. Citos gadījumos to darīt pat nav ieteicams.
Vai stāvvietā ir jāizmanto stāvvietā rokas bremze, ja diapazona izvēlnes svira atrodas stāvoklī “P”?
Drošai automobīļa fiksācijai stāvvietā uz samērā līdzenas virsmas, pilnīgi pietiek, ja AĀK pārnesuma sviru ieslēgsiet pozīcijā ''P''. Bet, ja automobīlis stāv uz nogāzes, tad rokas bremzes izmantošana ir obligāta. Pie tam, vispirms ir jānovelk rokas bremze un tikai tad jānostāda DIS «Р» stāvoklī. Šajā gadījumā Jūs atbrīvojat AĀK izejas vārpstas bloķēšanas mehānismu no papildus slodzes.


Кā noteikt AĀK pārnesumu daudzumu?
Japāņu automobīļos četru ātrumu AĀK pēc papildus pogas, kas atrodas uz DIS, kuras marķējums ir “OD OFF”, vai “Hold”. Ja šādas pogas nav, tad, AĀK visdrīzāk ir trīspakāpju.
Eiropas automobīļos trīspakāpju AĀK diapazona izvēles svira tiek marķēta ar simboliem - PRND21. Četrpakāpju – PRND3... Piecpakāpju – PRND4…
Amerikāņu automobīļos par ceturtā (dažkārt piektā) paaugstinātā pārnesuma esamību liecina simbols D aplītī.
Ja ir zināma pieredze, noteikt pārnesumu skaitu var balstoties uz praksi, vērojot tahometra rādītāju automobīļa kustības laikā. Katras pārslēgšanās laikā notiks zināma dzinēja apgriezienu pazemināšanās. Tikai ir jāņem vērā, ka tahometra bultiņa tādā pat veidā reaģē arī uz hidrotransformatora bloķēšanos (tiesa, apgriezienu skaita pazemināšanās šajā gadījumā nebūs tik ievērojama, kā pārnesuma pārslēgšanas brīdī).


Vai drīkst vilkt mašīnu ar AĀK?
Kā vilkt automobīli ar AĀK?
Teorētiski, vilkt auto ar automātisko transmisiju drīkst.Pirmais un galvenais priekšnosacījums-auto dzinējam obligāti ir jābūt iedarbinātam,pretējā gadījumā šādam transportēšanas veidam jāpārvelk krusts.Nākamais,ne mazāk svarīgais moments-pat ja auto ir iedarbināts,transmisijas eļļas šķidrumam ir jābūt līmenī.Tiek uzskatīts,dažu auto lietošanas instrukcijās pat uzzsvērts,vilkt ne tālāk kā aptuveni 40km un ne ātrāk kā 30km/h.Praktiski-ņemot vērā mūsdienu iespējas,prātīgāk būs izmantot evakuatora pakalpojumus.

Jebkurā gadījumā,pirms izlemt vilkt vai nē,sazinieties ar kvalificētu automātisko kārbu meistaru.

Vai pieļaujama piekabes vilkšana ar automobīli, kas aprīkots ar AĀK?
Pieļaujama. Bet jāatceras, ka, jo augstāka slodze, jo vairāk uzkarsīs transmisija,un karbas maksimālajai darba t. Ir robeža. Ja jūs patstāvīgi izmantojat piekabi, apdomājiet papildus radiatora uzstādīšanu AĀK atdzesēšanas sistēmā. Bez tam, ilgstošās piekabes vilkšanas gadījumā, augstākā pārnesuma izmantošana nav vēlama. Labāk to darīt diapazonā «3» vaipat «2».

Vai AĀK ir jāsilda pirms kustības sākuma?
Iesākot kustību, kādu laiku ieteicams izvairīties no dinamiskas braukšanas, kamēr eļļa visos agregātos nav sasniegusi darba temperatūru. Aukstā gadalaikā, pirms uzsākt braukšanu, vēlams nedaudz uzsildīt dzinēju,un līdz ar to arī kārbu.Galu galā,pašam vadītājam arī būs komfortablāk.Jāatzīmē gan ka,transmisijas eļļa pēc savas būtības atļauj kārbu ekspluatēt arī aukstu.

Kas ir kick-down?
Ja kustības laikā līdz galam nospiž droseļvārsta vadības pedāli, tad pārnesumkārbā notiks pārslēgšanās par vienu vai diviem pārnesumiem uz leju. Šo režīmu ieteicams izmantot lai sasniegtu ātrāku paātrinājumu , kas var būt noderīgi, piemēram apdzīšanas laikā. Paaugstinātais pārslēgums šajā gadījumā var notikt tikai dzinējam sasniedzot maksimālos apgriezienus. Atlaižot droseļvārsta vadības pedāli, ātrumkārba pārslēgsies pamata darba režīmā. Jāņem vērā, ka uz slidena ceļa pārnesuma piespiedpazemināšanas laikā vadošie riteņi var sākt buksēt, kas var novest pie sānslīdes.

Kā pareizi uzsākt kustību ar AĀK?
Pirms uzsākt kustību, vienmēr, vispirms jānospiež bremzes pedālis, jāpārved DIS vajadzīgā pozīcijā, nenospiežot droseļvārsta vadības pedāli. Pēc vigla ieslēgšanās var atlaist bremzes pedāli un uzsākt kustību, izmantojot tam droseļvārsta vadības pedāli.


Kas ir Autostick (Steptronic, Tiptronic)?
Tā ir AĀK darbības vadības sistēma, kurā ir paredzēts netikai automātiskais, bet arī pusautomātiskais vadības režīms, pie pusautomātiskā režīma komandu pārnesuma pārslēgšanai dod dzinējs, bet pārslēgšanas kvalitāti nodrošina vadības sistēma. Šī režīma nosaukums var būt atšķirīgs, atkarībā no ražotāja (Autostick, Steptronic, Tiptronic), tas tiek realizēts tikai automobīļos, kam ir AĀK ar elektronisko vadības sistēmu, un arī ne visos. Automobīļos,kas aprīkoti ar šo sistēmu, diapazona izvēles svirai ir īpašs stāvoklis, kurā ieslēdzas “Autostick” režīms. Attiecibā pret šo stāvokli ir divi pretēji, ne fiksējamie DIS stāvokļi. Tiem ir apzīmējumi “+”(“Up”) un “-”(“Dn”), pārslēgšanai atbilstoši uz augstāku vai zemāku pārnesumu. Režīms Autostick ir drīzāk pusautomātisks, nekā rokas režīms, tā kā transmisijas dators nepārstāj kontrolēt autovadītāja darbību, un neļaus tam, piemēram, uzsākt kustību no augstākā pārnesuma, vai izvēlēties pārnesumu tādā veidā, ka dzinēja apgriezieni pārsniegtu pieļaujamos. Citādi, pilnīga mehāniskās transmisijas ilūzija. Pēc autovadītāja izvēles var pāriet uz parasto automātisko vadības režīmu, pārvedot DIS stāvoklī “D”.

Kā pārbaudīt ATF līmeni automātiskajā ātrumkārbā?
Lieļākajai daļai automobīļu ATF līmeni ātrumkārbā pārbauda pie iedarbināta dzinēja, novietojot diapazona izvēles sviru stāvoklī "P". Uz šķidrummērītāja (tausta) parasti ir vairākas atzīmes. Indikācija uz tausta var būt dažādos veidos. Pirmais no apakšas atzīmju pāris norāda uz minimālo un maksimālo šķidruma līmeni neiesildītā atrumkārbā. Otrais atzīmju pāris norāda škidruma līmeni iesildītā atrumkārbā. Iespējams arī uzraksts "cold" un "hot" darba šķidruma daudzuma noteikšanai, kā aukstai, tā arī iesildītai AĀK.
Uz Mitsubishi markas automobīļiem, kā arī citu marku automobīļiem, kuros uzstādītas AĀK Mitsubishi, šķidruma līmenis tiek pārbaudīts sviras stāvoklī “N”, vienlaikus darbinot dzinēju. Pie tam, neaizmirstiet novilkt rokas bremzi.
Honda markas automobīlos un tās amerikāņu variantā Acura ATF līmenis ātrumkārbā tiek pārbaudīts pēc iesildīšanas (5-15 kilometri atbilstoša noskrējiena) sviras stāvoklī “P”. Dzinējs noslāpēts. Precīzāku mērījumu veikšanai visu marku mašīnām ieteicams, uz divām minūtēm iesļēgt dzinēju tukšdaitā pie atbilstoša sviras stāvokļa -"P" vai "N", bet automobīļiem Honda, Acura veikt mērījumus 2 minūtes pēc dzinēja apstāšanās. Tas nepieciešams, lai AĀK darba šķidruma līmenis stabilizētos.

Daudzāmm auto markām (Audi, Volkswagen, Škoda, BMW u.c.) šķidrummērītāja (tausta) vietā pielieto kontroles ''korķi''. Šķidrums tādās ātrumkārbās var tikt ieliets, kā pa speciālu cauruļvadu, tā arī, tieši kontroles caurulē,pie kam līmenis tiek nostādīts pie iedarbināta dzinēja.


Kas notiek AĀK paaugstināta vai pazemināta ATF līmeņa gadījumā?

Ja AĀK darba škidruma līmenis nav pietiekams, tad loģiski ka transmisijā rodas patstāvīgs eļļas ''bads''. Tas savukārt noved pie transmisijas pārkaršanas un pastiprinātas nepareizas eļļošanas.Ja transmisijas eļļas līmenis ir paaugstināts,tad pie noteikuma ka kārbas ventilācija ir normas robežās,liekā eļļa tiks izdzīta tiši caur to.Sliktākā gadījumā ,caur kādu no blīvslēgiem.
 

© 2023, SIA "RAAP". Все права защищены.
Hosted by web-design.lv