Vārdnīca

 Vārdnīca

All Wheel Drive (AWD) - pilnpiedziņa, 4WD sinonīms
· Automatic Transmission Fluid (ATF) - automātiskās ātrumkārbas šķidrums
· Axle - ass, pusass
· Band - bremžu lenta
· Brake On/Off Switch (BOO SW), vai Brake Switch - bremžu devējs
· Check - tests
· Circuit - kontūrs (elektriskais vai hidrauliskais)
· Clutch - disku pakete, sajūgs, trumulis ar disku komplektu
· Control - vadība
· Controller - elektriskais vadības bloks, citiem vārdiem "kompjuters"
· Converter - hidrotransformators, Torque Converter sinonīms
· Coolant temperature - motora dzesēšanas šķidruma temperatūra
· Crankshaft - kloķvārpsta
· Diagnostic Trouble Codes (DTC) - diagnostikā konstatētās kļūdas
· Down Shift - pārslēgšana uz zemāku ātrumu
· Electronic Pressure Control Solenoid (EPS Solenoid) - spiediena regulēšanas elektromagnētiskais vārsts (solenoids), Force motor un LPS sinonīmi
· Engine - motors
· Engine Control Module (ECM) - motora vadības bloks
· Force motor - spiediena regulēšanas elektromagnētiskais vārsts (solenoids), EPC Solenoid un LPS sinonīmi
· Four Wheel Drive (4WD) - pilnpiedziņa, 4WD un AWD sinonīmi
· Front Wheel Drive (FWD) - priekšpiedziņa
· Gauge - ierīce
· Gear - pārnesums, zobrats
· Gear ratio - pārnesuma skaitlis
· Governor - hidrauliskais spiediena regulators, kurš dod spiedienu proporcionāli mašīnas kustības ātrumam
· Governor pressure solenoid - elektriskais spiediena regulators, kurš dod spiedienu proporcionāli mašīnas kustības ātrumam
· Idle - tukšgaita
· Ignition - aizdedze
· Ingibitor Switch - ātruma pārslēga pozīcijas devējs, MLPS, TRS, P/N Switch sinonīms
· Input Speed Sensor (ISS) - ātrumkārbas ieejošās vārpstas apgriezienu devējs
· KickDown - piespiedu ātrumu pārslēgšana uz zemāku ātrumu
Line Pressure Solenoid (LPS) - lineārā spiediena regulēšanas elektromagnētiskais vārsts (solenoids), Force motor un EPC Solenoid sinonīmi
· Lock-Up Solenoid - hidrotransformatora bloķēšanas elektromagnētiskais vārsts (solenoids), TCC Solenoid sinonīms
· Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP Sensor) - ieplūdes kolektoraspiediena (gaisa retinājuma) devējs
· Manual Lever Position Sensor (MLPS) - ātruma pārslēga pozīcijas devējs, TRS, Ingibitor Switch, P/N Switch sinonīmi
· Manual valve - pārnesuma vārsts
· Mode - režīms
· One way clutch - vienpusējas sajūgs, brīvgaitas mufta
· Output Speed Sensor (OSS) - ātrumkārbas izejošas vārpstas apgriezienu devējs
· Overdrive (OD) - paaugstinātais pārnesums
· Overdrive Solenoid (O/D Sol) - paaugstinātā pārnesuma elektromagnētiskais vārst (solenoids)
· Park Neutral Switch (P/N sw) - ātruma pārslēga pozīcijas devējs, TRS, Ingibitor Switch, MLPS sinonīmi
· Powertrain Control Module (PCM) - transmisijas-dzinēja elektriskais vadības bloks
· Pressure - spiediens
· Pulse generator - induktīvais apgriezienu devējs
· Pulse Width Modulation (PWM) - impulsa modulācija (pielietojama spiediena regulēšanai)
· Pump - sūknis
· Rear Wheel Drive (RWD) - aizmugurpiedziņa
· Relay - relejs
· Revolution Per Minute (RPM) - apgriezieni minūtē
· Scan Tool (Scanner) - diagnostikas ierīce, pielietojama kļūdu, kodu un mērijumu lasīšanai
· Sensor - devējs
· Shaft - vārpsta
· Shift - pārslēgšana
· Shift Solenoid (SS) - ātrumu pārslēgšanas elektromagnētiskais vārsts (solenoids), kurš stradā divos režīmos "on" un "off"
· Slipping - slīdēšana
· Solenoid - elektromagnētiskais vārsts
· Speed - ātrums
· Switch (Sw) -slēdzis
· Throttle -droseles vārsts
· Throttle Position Sensor (TPS) - droseles vārsta pozīcijas devējs
· Throttle valve - droseles vārsts, kurš maina spiedienu proporcionāli gāzes pedāļa stāvoklim
· Torque - moments
· Torque Converter (TC) -hidrotransformators
· Torque Converter Clutch - hidrotransformatora bloķēšanas mufta
· Torque Converter Clutch Solenoid (TCC Sol) - hidrotransformatora bloķēšanas muftas elektromagnētiskais vārsts (solenoids)
· Transaxle - priekšpiedziņas pārnesumkārba
· Transfer Case - sadales kārba
· Transmission - aizmugures piedziņas pārnesumkārba
· Transmission Control Module (TCM) - pārnesumkārbas elektriskais vadības bloks
· Transmission Fluid Temperature (TFT) - ātrumkārbas eļļas temperatūra, TOT sinonīms
· Transmission Oil Temperature (TOT) - ātrumkārbas eļļas temperatūra, TFT sinonīms
· Transmission Range Switch (TRS) - ātruma pārslēga pozīcijas devējs, MLPS, Ingibitor Switch sinonīmi
· Turbine - hidrotransformatora turbīne
· Up Shift - pārslēgšana uz augstāku pārnesumu
· Valve - vārsts
· Valve body - vārstu bloks (ātrumkārbas hidrauliskais vadības bloks, "smadzenes")
· Vehicle - transportlīdzeklis, automašīna
· Vehicle Speed Sensor (VSS) - automašīnas ātruma devējs
· Wheel - rats

 

© 2024, SIA "RAAP". Все права защищены.
Hosted by web-design.lv